Mesoporasjon

Mesoporasjon er markedets mest effektive metode for innslusing av aktive substanser, og den best dokumenterte behandlingen. Prinsippet mesoporasjon er bygget på, fikk Nobelpris i kjemi 2003 og er forsket frem av Dr. R. Makkinnon og Dr. P. Agree.

Via karakteristiske og spesielle elektromagnetiske bølger (radiobølger) beviste de at cellemembranen økte permeabiliteten (transporten gjennom cellene) til substanser, uavhengig av polari-teten med 400 ganger, man beviste også at via metoden transdermal transport av aktive produkter inntil 15 mm ned i huden. Verdens beste vitenskapelige dokumentasjon på at denne behandlingen fungerer!

Finn din forhandler

Logg inn